Pohledem Hlučínské lékařky: Covid-19, jak dál?

„Dámy a pánové,

počátkem roku 2020 jsme se setkali s pandemií nového typu koronaviru, který způsobuje nemoc nazvanou COVID-19.

Náš život se změnil. Na základě nařízení vlády jsme začali nosit roušky, děti přestaly chodit do školy, byla zavřena velká část firem, mnoho lidí přišlo a možná ještě přijde o zaměstnání. Všechna opatření byla přijata z důvodů zamezit šíření nemoci a zabezpečit zdravotní péči pro vážně nemocné.

Nouzový stav skončil, protiepidemiologická opatření se postupně uvolňují.

Koronavirus nezmizel. Vracíme se do „normálního” života. Vyvstává otázka: Jak dál? Jak žít? Odpověď zní: NEBOJTE SE ŽÍT. Žijte podle svého vlastního zdravého rozumu. Buďte ohleduplní k sobě a svému okolí.

Udržujte sociální kontakty, navštěvujte své známé, diskutujte o problémech, které vás zajímají. Naslouchejte sobě navzájem a respektujte názory jiných.

Dbejte, aby prostory, ve kterých se pohybujete, včetně vašeho domova, byly pravidelně větrány a nebyly přeplněny. Vyvarujte se přeplněných prostorů a prostorů s klimatizací. Pokud se v kolektivu vyskytne člověk, který jeví známky respiračního onemocnění (kýchá, kašle), urychleně tento prostor opusťte. Vy sami, pokud pociťujete známky onemocnění, nechoďte nikam do kolektivu, nechoďte do práce, zůstaňte doma, využijte sick day v zaměstnání, zavolejte svému lékaři a konzultujte svůj zdravotní stav. Návštěvu lékaře určitě začněte telefonátem. Jste-li zaměstnáni, je možno dočasnou pracovní neschopnost vystavit 3 dny zpětně, ale je nutno tento zdravotní stav s lékařem první den nemoci konzultovat. Návštěvu ordinace lékař zkoordinuje. Zásadně se objednávejte, vyhněte se přeplněným čekárnám. K lékaři vstupujte s rouškou.

Pravidelně se očkujte. Očkování proti chřipce, pneumokoku, meningoku, černému kašli, žloutence typu a A a B vás ochrání. Očkováním zvyšujete svou obranyschopnost. Na očkování se u lékaře objednejte. Požádejte svého lékaře, aby vás o jednotlivých očkováních, jejich přínosech a rizicích informoval. Informujte se u své zdravotní pojišťovny o úhradách očkovacích látek.

Choďte na pravidelné preventivní prohlídky, které jsou u dospělých hrazeny z veřejného zdravotního pojištění 1x za 2 roky. Na tyto prohlídky jste zváni svým registrujícím lékařem. Zapojte se do preventivních screeningových programů – screeningového vyšetření prsou u žen, vyšetření prostaty u mužů, vyšetření tlustého střeva úplnou kolonoskopií, jejíž záchytnost je 80 %, která je u občanů nad 50 let prováděna co 10 let. (U vyšetření tzv. papírkem je 7% záchytnost. Myslím, že uvedená procentuální výtěžnost obou metod je pro zvolení vyšetřovací metody jednoznačná.)

Choďte, choďte, choďte. 1 hodina denně svěží chůze v parku nebo v lese by měla být každodenní součástí života nás všech. Chodit se dá i s berlemi, s chodítkem. Plavání je další skvělá činnost, která symetricky zatíží všechny svalové skupiny. Plavání bychom měli považovat za standardní aktivitu od dětského věku a vytrvat v ní do co nejvyššího věku. Městský bazén by měl být součástí každého města v ČR.

Po každém nákupu, kontaktu s klikami, např. na WC, v hromadném dopravním prostředku, na úřadě, si umyjte ruce. Stačí mýdlem; mytí pod tekoucí vodou by mělo trvat asi 20 vteřin. Mýdlo má desinfekční účinek. Pokud po umytí použijete desinfekční prostředek, desinfekci rukou prohloubíte.

Žijte svobodně s ohledem na své okolí. Žijte zdravě, jezte potraviny místních farmářů, potraviny ze své zahrádky. Pokud vaříte, sundejte si hodinky a prstýnky.

Viry, bakterie jsou všude kolem nás. Žijme tak, abychom s nimi žili v symbióze, ne aby nás porazily.

A roušky? Ty zatím nechte na krku. Nemáte povinnost je mít na ústech a nose, ale v případě vstupu do veřejných budov nebo větších kolektivů se vám osvědčí.“

Pevné zdraví vám přeje MUDr. Claudia Ondrušová, MBA, lékařka anesteziologie a resuscitační péče, revizní lékařka a všeobecná praktická lékařka pro dospělé