Lidé: Tomáš Matýsek – Reakce na článek starosty města

Reakce na článek starosty města v Hlučínských novinách.
Ing. Tomáš Matýsek

„Jelikož nečekám, že by Hlučínské noviny (dále jen HN) a redakční rada, kterou zcela ovládá současná koalice v čele s panem starostu otiskla v HN mou reakci na článek starosty našeho města, ve kterém byl zmíněn můj projekt Cesta přes Vaňurku, použiji nezávislé médium Hlučínské fórum k reakci.

Předem je třeba říci, že HN jsou noviny samosprávného celku Hlučín a neslouží tak jen k vyjadřování myšlenek, lží, domněnek a polopravd současného vedení města Hlučína v čele s panem starostou Mgr. Paschkem. Hlučínské noviny slouží jako informační kanál samosprávy a občanu města Hlučína. O to více je zarážející zkušenost, kdy na jaře letošního roku odmítli vydávat články zastupitelky našeho města, paní Blanky Kotrlové, a ta se musela domáhat svého práva prostřednictvím právníka. Od té doby její články samozřejmě v HN vychází. Tolik asi k transparentnosti vedení tohoto města, chápání názoru a charakteru osobností, které ho vedou.

Přečtete-li si pozorně článek Blanky Kotrlové v HN 12/2020 a sledujete dění v našem městě nejen okolo participativního rozpočtu, nedočtete se v něm ničeho jiného, než jen fakta a skutečnosti, které se opravdu staly. Pan starosta však její slova označil za lži a polopravdy. Jak se lidově říká, postřelená husa se vždycky ozve. V politice většinou platí to, že kdo na druhého špínu kydá, sám ji má pod prsty 100x tolik. Kdo tady tedy lže, pane starosto?

Není snad pravdou, že :
-projekt ořez jmelí a jeho realizace vzbudila u autorky negativní reakce? Je už vlastně dokončen?
-projekt revitalizace hřiště v Bobrovníkách vzbudil u autora negativní reakce? Je už vlastně dokončen?
-jak je možné, že jsou vysazeny stromy na náměstí, když prý byli architekti proti a nebylo to možné kvůli inženýrským sítím a přitom stromy naproti radnici jsou přímo kolizní s kanalizací a plynem, což je nepřijatelné a autor projektu Stromy pro náměstí na tu upozorňoval?
-není snad pravdou, že ihned po mém podání projektu obnovy cesty přes Vaňurku byla svolána účelová schůzka, kde měl být můj návrh rozškubán zemědělci?
-není snad pravdou, že jsem o žádném napojení mé cesty na nějakou jinou cestu nemluvil a při troše vůle by šla napojit na stávající cyklostezku?
-není snad pravda, že jste zamítli sadit stromy a keře podél cest?
-není snad pravda, že jste mi nabízel vést cestu trasy přes Vaňurku po cizích pozemcích, aniž byste jednal s vlastníkem těchto pozemků? Tomu říkáte kompromisní návrh?
-není snad pravda, že při schůzce s vedením města jste mi na závěr řekl, že projekt pustíte dle mého návrhu bez úprav a za dva dny jste zaslal jiné písemné stanovisko?
-není snad pravda, že vedení školy ZŠ Hornická označilo projekty jako dotace pro ZŠ Hornická a vyzvali prostřednictvím interního systému Bakaláři žáky a rodiče k tomu, ať podpoří jejich projekty a že po tom, co bylo upozorněno na tuto nevhodnou činnost a de facto bezpředmětné hlasování jste mi neumožnili zúčastnit se sčítání hlasů?

K Vašim tvrzením k mé osobě. Pane starosto, já moc dobře vím, co je to za práci získat podporu pro obnovu cest, získat na ně peníze a zapojit do toho veřejnost. Já dělám své aktivity k přírodě zcela zdarma a investuji do nich nemálo času a peněz. Pokud kvůli špatnému zemědělskému hospodaření, které má za důsledek ničení životního prostředí a zaplavování obce Darkovičky veřejně vystoupím s návrhy, jak to řešit, přijde mi to daleko lepší než Vaše již šestileté přešlapování na místě. To není kritika firmy Agrozea, to je konstatování faktů a návrh na jeho řešení. Spolek Žít s krajinou, jehož jsem předsedou, spolupracuje s městem tak, jak jsem se zavázal. Kompromis není to, když předložím návrh na obnovu cesty a vy (vlastně Agrozea) řeknete ne.

Pane starosto přestaňte lhát a prosazovat zájmy jednotlivců, začněte hájit veřejný zájem a plnit váš volební program, ke kterému jste se veřejně zavázal.“

Na závěr vyzývám starostu našeho města k odstoupení z redakční rady Hlučínských novin a je místo něj nominován někdo nezávislý.

Všem čtenářům přeji pěkný advent a Vánoce.

Ing. Tomáš Matýsek