Spolek Žít s krajinou (rok 2020 a 2021)

Ing. Tomáš Matýsek – předseda spolku Žít s krajinou- Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky, z.s.

Vážení příznivci spolku Žít s krajinou. Srdečně vás zdravím v novém roce 2021 a přeji mnoho zdraví a štěstí. Rok 2020 je za námi, dovolte mi se za ním lehce poohlédnout.

Kvůli epidemii CoVid-19, náš spolek v roce 2020 omezil činnost na základní úkony. Bohužel žádná ze zamyšlených akcí výsadeb či údržby výsadeb nebylo možno realizovat. Na jaře roku 2020 jsme však úspěšně připravili a zaseli hned 11 ekologicky stabilizačních ploch. Pevně věřím, že jste některou mohli vidět z obnovených polních cest. Dobrou zprávou je, že na plochách se po celém roce vyskytoval bažanti a koroptve, vyhnízdili tam a úspěšně odrostla i kuřata. Plochy se opět staly velmi bohatými jak na polní rostliny, tak i hmyz. Dokážeme říct, že plní opravdu ty funkce, které jsme od nich očekávali. Po celém roce jsem prováděl průběžnou údržbu výsadby dřevin a keřů podél obnovených cest, které byly ničeny převážně zemědělci. Poslední přejetí více jak 10 kusů stromů na cestě K osamělé borovici mě donutilo podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Na podzim jsme pak v pár lidech (jednotlivě) provedli celkovou údržbu výsadby na obnovených cestách. Výsadba Třešní podél Kozmické ulice byla odložena na jaro. V roce 2021 nás čeká či máme v plánu:

-Osetí stabilizační ploch a jejich sekání.
-Společná výsadba třešní podél Kozmické ulice.
-Údržba výsadby podél polních cest.
-Realizace lokality Nad Vaňurkou.
-Realizace lokality Na třetině společně se stromovou kaplí.
-Soutěž o nejlepšího kosáka a kosačku
.

Uvidíme, jak moc nám situace s CoVid-19 dovolí tyto akce úspěšně realizovat. Těšíme se však na to, že se s Vámi v roce 2021 potkáme a společně něco podnikneme.“

Ing. Tomáš Matýsek

Hlučínské fórum
Hlučíňáci
Příroda na Hlučínsku
Nad Vaňurkou
Stromy pro náměstí
SK mažoretky Paprsky Hlučín
Štěrkovna RUN