Hlučíňáci hledají pozemky pro obnovu krajiny

Po projektech jako Nad Vaňurkou, obnově historických polních cest, plánované Stromové kapli a dalších akcích v rámci obnovy krajinných struktur spolku Žít s krajinou se Hlučíňáci obrací na širokou veřejnost a poptávají pozemky, na kterých by bylo možno realizovat další projekty a zpestřit tím přírodu na Hlučínsku.

Zvažujete-li prodej pole z jakéhokoliv důvodu, můžete svůj většinou rodový pozemek svěřit do péče opět místním lidem, kteří budou na polích odpovědně hospodařit. V okolí Hlučína tak budou dále vznikat pole s udržitelným hospodařením, louky, sady, tůně a další.

Pole prodáte rodilým Hlučíňákům, nikoliv spekulantům či podnikatelům na půdě. Naší snahou je na pozemcích patřičně hospodařit, což znamená zachovat zemědělské hospodaření, avšak s výraznou podporu mimoprodukčních funkcí krajiny. Cílem tedy není jen ekonomický profit, ale i zachování krajiny jako funkčního celku jak pro vlastníky, tak pro všechny obyvatele obce.“, říká Ing. Tomáš Matýsek.

Máme spoustu zajímavých nápadů, podporu odborníků napříč všemi obory, hromadu dobrovolníků a chuť opět představit a vybudovat něco nového. Momentálně nám však chybí další místa, kde bychom mohli své aktivity realizovat.“, uvádí Ing. Rostislav Matuška, MBA.

Kontakty:
Email: hlucinaci@gmail.com / info@zitskrajinou.cz
FB: Ing. Tomáš Matýsek
FB: Ing. Rostislav Matuška, MBA