Město nechce veřejný sad a cestičky přírodou

Příroda na Hlučínsku pláče. Vedení města Hlučína totiž smetlo ze stolu hned 3 projekty do participativního rozpočtu zaměřené na přírodu. Město tak například nebude mít ovocný sad a historické polní cesty, které jsou v majetku města Hlučína a v katastru nemovitostí stále evidovány jako ostatní komunikace. Vše zůstane nadále zaoráno zemědělci místo toho, aby to bylo zpřístupněno široké veřejnosti tak, jako tomu bylo dříve. Důvod zamítnutí projektů je pak přinejmenším v jednom případě k zamyšlení. To, co minulý rok problém nebyl, již tento rok problém je. Vyjádření všech autorů daných projektů najdete v článku.

Ovocný sad poblíž sídliště OKD doplněn o místo k odpočinku, jedlá pěšina osázená malinami či rybízem z Rovnin na Cihelnu a cesta přes Vaňurku, která by přirozeně navazovala na cesty ve vedlejší obci. O tom všem si bohužel mohou nechat občané města Hlučína zdát. Problém, který z pohledu pravidel participativního rozpočtu problémem není a přinejmenším v jednom případě v minulém roce ani problémem nebyl, je současné využití daných pozemků. Pozemky města, včetně historických polních cest, které jsou stále evidovány jako ostatní komunikace, plošně zaorávají zemědělci, kteří na ně mají pachtovní smlouvu. Jednatelem společnosti, která historické polní cesty zaorává, je přitom bývalý kandidát za stranu, která je momentálně u vedení města Hlučína. Nabízí se tak otázka, proč se jednoduše nedomluvit, když realizaci těchto tří projektů z technického, ekonomického i právního hlediska vůbec nic nebrání.

Odůvodnění je účelové. Je to diskriminační.
„Jejich odůvodnění je účelové. Znemožňuje v extravilánu města provádět jakékoliv projekty z participativního rozpočtu. Argument, že pozemky města jsou v pachtu, je nedostačující. To považuji za diskriminační. Podmínečná výpověď z pachtu či domluva s pachtýřem je vždy cestou.“, uvádí autorka projektu jedlé pěšiny z Rovnin na Cihelnu, Magda Kleinová.


Město porušuje zásady participativního rozpočtu

„Současné vedení města Hlučína opět manipuluje a porušuje zásady Participativního rozpočtu. Jako v minulých letech je jejich cílem zastavit projekty, které pro ně nejsou pro nás z nepochopitelných důvodu po chuti. Navzdory předvolebním slibům a schválenému koaličnímu programu se opět snaží zastavit obnovu polních cest a vznik veřejného sadu. Pozoruhodný je fakt, že důvod proč projekty město vyřazuje, nebyl v minulém roce vůbec důvodem k vyřazení.“, uvádí autor projektu Cesta přes Vaňurku!, Ing. Tomáš Matýsek.

Město nepodporuje aktivity vedoucí ke zlepšení životního prostředí.
„Velmi mne mrzí, že jste tento projekt shledali jako nerealizovatelný. Nepřekvapuje mne to, vzhledem k prioritám, které vedení našeho města prosazuje. Chápu, že se objevily skutečnosti, o kterých jsem jako podavatel nevěděla. Že jsou předmětné pozemky zatížené pachtovní smlouvou je mi jasné, ale čekala jsem, že bude možné začít stromy sadit nejpozději na podzim 2022. Zatížení pozemku 1927/5 budoucí směnnou smlouvou mi přijde nesrozumitelné. Město Hlučín nepodporuje žádnou aktivitu, která vede ke zlepšení životního prostředí. Priority mají komerční projekty. Legislativa a zájmové vazby jsou bohužel nadřazeny jakékoliv smysluplné aktivitě. Město Hlučín opět úporně hledá legislativně zdůvodnitelné překážky, jak se vyhnout ekologickému přístupu ke krajině. Opět upřednostňují komerční drahé a složité projekty nad jednoduchým řešením. Nepřekvapuje mne to. Mám naše město ráda a velmi mne mrzí, že všechny snahy o změnu v přístupu k životnímu prostředí jsou neustále odmítány.“, uvádí autorka projektu Veřejný sad poblíž OKD, Mgr. Eva Kotková.

Ignorují svůj vlastní program a Adaptační strategii na změnu klimatu

Obnovit co nejvíce starých polních cest do stavu vhodného k pěší turistice a cykloturistice – to je bod z programu vítězné strany před 3 lety. Asi na něj zapomněli. Osvětově působit na vlastníky soukromých pozemků s cílem rozšiřovat veřejnou zeleň na území města i na pozemcích, které nejsou v majetku města – to je bod z  Adaptační strategie pro změnu klimatu města Hlučína. Asi je tam pro pobavení. Nebýt mě, nejsou ani stromy na našem Hlučínském náměstí. Jednoduše je tam totiž nechtěli. Jak chce současné vedení města Hlučína něco po vlastnících soukromých pozemků, když sami neumí jít příkladem a neplní ani svůj volební program, to netuším. Dobrou zprávou pro občany našeho města je, že tímto vůbec nic nekončí. Za rok a čtvrt může být nejen příroda na Hlučínsku krásnější.“, uvádí autor projektu Stromy pro náměstí, Ing. Rostislav Matuška, MBA.