19.6.2023: Město Hlučín má nového zastupitele.

19.6.2023: Město Hlučín má nového zastupitele ❗️Blanku Kotrlovou nahradil Ing. Rostislav Matuška, MBA.

➡️Ve čtvrtek 15. června 2023 na zasedání Zastupitelstva města Hlučín rezignovala na svůj mandát zastupitelky paní Blanka Kotrlová. V opozici pracovala už druhé funkční období, před tím byla čtyři roky místostarostkou města. K rozhodnutí ji vedl postoj vedení města, které neplní své zákonné povinnosti, nereaguje na podněty a návrhy zastupitelů a nepovažuje za nutné se k nim vyjadřovat. Naposledy na předchozím zasedání Blanka Kotrlová znovu podávala návrh, aby se ze zasedání pořizoval záznam, protože mnoho pracujících občanů Hlučína nemá šanci osobně přijít na jednání nebo ho sledovat on-line. Ani po dvou měsících opět nedostala na svůj návrh žádnou odpověď či stanovisko. Připomeňme, že o videozáznamy ze zasedání zastupitelstva, které jsou ve velkých městech, ale také na úrovni kraje stále běžnější, bojují Hlučínští zastupitelé včetně řady občanů právě díky Blance Kotrlové déle jak 4 roky.

➡️Je to opravdu nezájem a ignorace podnětů, požadavků nebo návrhů zastupitelů – prostě žádná spolupráce. A tím netvrdím, že podávané podněty musí být vždy vyřešeny kladně ve prospěch toho, kdo je navrhuje, ale jde o informaci – zabývali jsme se tím, a takové je naše stanovisko. Ale takto to v Hlučíně už dlouho nefunguje. Vy opravdu spolupracovat nechcete a já si nebudu vyjednávat osobní audience u vedení města, abych mohla dát nějaký podnět, na to máme veřejné zasedání zastupitelstva… S ohledem na to rezignuji na svůj mandát zastupitele.„, řekla mimo jiné Blanka Kotrlová na zasedání zastupitelstva města.

➡️Já osobně se plně ztotožňují se stanoviskem paní Blanky Kotrlové. Její reakci na tyto skutečnosti neberu na lehkou váhu. Osobně však budu v zastupitelstvu nadále pracovat a její názory jako matadorky hlučínské politiky budu brát vždy s pokorou a váhou. Osobně ji chci ještě jednou poděkovat za to, že při obnově polních cest se jako jiní neotočila zády k občanům a veřejnému zájmu. Tam naše spolupráce začala a přes 5 let pokračovala na dalších tématech. Blanky Kotrlové si vážím právě proto, že věci veřejné a pravomoci jí svěřené vždy využívala ku prospěchu občanu a města. Na místo zastupitele nastoupil Ing. Rostislav Matuška, MBA a já se na spolupráci s ním těším.“, říká Ing. Tomáš Matýsek, zastupitel města za Hlučíňáky.

➡️Blanka Kotrlová podala svou rezignaci do rukou starosty města v pátek 16.6.2023. Tímto dnem její mandát, dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí, končí.

➡️Novým zastupitelem je Ing. Rostislav Matuška, MBA
Podle § 56 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, za odstoupivšího člena zastupitelstva nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, tj. dle výsledků voleb, a to dnem následujícím pod dni, kdy došlo k zániku mandátu. Zastupitelem se tedy stal Ing. Rostislav Matuška, MBA dne 17.6.2023.
Připomeňme, že v rámci absolutních hlasů měl ve volbách do zastupitelstva obcí více hlasů, než 5 současných zastupitelů, včetně dvou současných radních. Právě Blanka Kotrlová a Tomáš Matýsek však měli hlasů ještě více, tudíž se stali zastupiteli přednostně právě oni.

➡️Děkuji Blance Kotrlové za její mnohaletou práci v zastupitelstvu města Hlučín. Naším společným cílem bylo a vždy bude dělat naše město krásnější. V tomto duchu budu v její práci pokračovat. Pokud by mělo současné vedení města chuť nadále ignorovat postoje a názory aktivních občanů, zejména pak zastupitelů, čeká nás velice zajímavé období.“, shrnuje nový zastupitel města Ing. Rostislav Matuška, MBA.

Hlučínské fórum
Hlučíňáci
Hlučínsko sobě
Hlučín a okolí – fotografie a videa
Hlučín – ztracená a nalezená zvířátka
Hlučín – ztracená a nalezená zvířátka
Tomáš Mates Matýsek
Blanka Kotrlová
REGION OPAVSKO
Deník Morava Slezsko
Česká televize Ostrava
Český rozhlas Ostrava