Hlučínu nadále klesá počet obyvatel. Okolní obce rostou.

Město Hlučín zaznamenalo za posledních 10 let úbytek více než 300 obyvatel. Přilehlým obcím se naopak populace zvyšuje. Získané údaje vyplývají z dat zveřejněných Českým statistickým úřadem. V článku přínášíme komentáře týkající se dané problematiky z pohledu starosty Ludgeřovic, realitního trhu, zastupitelky města Hlučína, architekta a dvou občanů.

Město Hlučín má stále méně obyvatel

Se svými 13 931 obyvateli patří Hlučín stále mezi 100 největších měst v ČR. Od roku 2016 se však drží pod 14 tisíc obyvatel. V roce 2010 měl Hlučín 14 236 obyvatel.  Okolním obcím, jako jsou Ludgeřovice, Markvartovice, Darkovice, Vřesina, Kozmice nebo Dobroslavice, se naopak počet obyvatel za uplynulých 10 let zvýšil. Například zmíněné Ludgeřovice, které jsou počtem obyvatel v porovnání s Hlučínem téměř 3x menší, zaznamenaly za uplynulých 10 let o 242 obyvatel více.

P"očetobyvatel2010-2020

Pohledem starosty Ludgeřovic

Máme více obyvatel podle mne proto, že jim nabízíme vše podstatné, aby se jim u nás žilo dobře. Máme dobrou polohu, výbornou dopravní obslužnost, snažíme se zajistit parcely na bydlení s důrazem, že jsme vesnice, takže nepotřebujeme paneláky, ale právě prostředí vesnice (s výhodou, že do Ostravy to mají pár kilometrů). Stále investujeme do rozvoje infrastruktury – síťování pozemků, nová kanalizace, opravdu skvělá základní škola i školky. Snažíme se, aby se tady stále něco dělo – viz. Narychlo uspořádáné farmářské trhy předminulý týden, které určitě budeme pořádat znovu, atd. K vesnici patří aktivní pohyb a sport, takže obnovujeme a opravujeme polní cesty k vycházkám, vybudovali jsme druhé travnaté hřiště pro fotbal a na Vrablovci rekonstruujeme malé hřiště, máme velké dětské hřiště pod zdravotním střediskem atd. Hlavní je ale podle mne atmosféra – občané snad vědí, že jsme tady pro ně a snažíme se, aby tady bylo co nejlépe. Já mám prostě Ludgeřovice v srdci a byl bych nejraději, aby to takhle cítili všichni.“ , uvádí Mgr. Daniel Havlík, starosta Ludgeřovic.

Z pohledu realitního trhu

Hlučín je dlouhodobě považován za poměrně lukrativní lokalitu k bydlení, vzhledem k blízkosti Ostravy a Opavy, a také dojezdu do Beskyd. Jako město je dobře občansky vybaven. Nemůžeme říci, že bychom v poslední době sledovali razantní úbytek nebo naopak nárůst počtu obyvatel, nemovitosti se však spíše dědí z generace na generaci. Faktem tedy zůstává, že Hlučín se příliš nerozšiřuje, i nabídka realit je omezená. V posledním půl roce byly byty z naší nabídky v Hlučíně a blízkém okolí prodány nebo pronajaty průměrně do 4–6 týdnů, takže zájem o bydlení v Hlučíně trvá, nemovitostí ale moc není. “ , uvádí Veronika Tatschová z pobočky Broker Consulting v Hlučíně.

Pohledem zastupitelky města Hlučína

Stagnace nebo dokonce snižování počtu obyvatel bere každé město jako signál, že je třeba s tím něco dělat. Lidé mají zájem bydlet v Hlučíně, ale museli by pro to mít podmínky. Chybí volné pozemky, na kterých by se daly stavět nové rodinné domy.  V územním plánu Hlučína jsou sice velké stavební plochy v soukromém vlastnictví, určené k možnému zastavění, ale v těchto lokalitách se nic neděje. Kde by lidé naopak chtěli stavět a jsou připraveni, tam jim to územní plán zakazuje. I město vlastní pozemky, na kterých by se dalo v souladu s územním plánem stavět, ale musela by být vůle připravit je k prodeji. Pro mladé lidi, než si mohou dovolit vlastní dům, navíc chybí možnost kvalitního nájemního bydlení. Takže zatímco Ostrava i další města v regionu investují do moderního nájemního bydlení desítky milionů korun, opravují nájemní byty a domy a dokonce připravují stavby městských domů s nájemními byty, my v Hlučíně jsme se spokojili se zakonzervovaným stavem a varovné signály v podobě dat Českého statistického úřadu nechávají místní politické vedení zcela v klidu. Pokud vedení města nezmění svůj postoj a nezačne být v tomto směru aktivní, počet obyvatel Hlučína bude dále klesat.“ , uvádí Blanka Kotrlová, zastupitelka města Hlučína.

Pohledem architektaDoplácí Hlučín na svá panelová sídliště?

Hlučín nejspíš postihl stejný osud jako většinu měst s hornickým obyvatelstvem, které dříve výrazně přibývalo díky novým sídlištím, k tomuto účelu budovaným. Bylo tvořeno zpravidla mladými lidmi, kteří přicházeli za lepší obživou, dnes bychom řekli za lepšími životními podmínkami, zblízka i zdaleka, a mnohdy početně převyšovali původní populaci tvořenou starousedlíky.

Pokud chceme dnes porovnávat populační křivku obyvatelstva v určitém regionu, měli bychom zohlednit i původní počet obyvatel v době před masivní výstavbou centrálně plánovaných sídlišť, které měly zajistit dostatek pracovníků pro těžký průmysl.

Je zřejmé, že přechodem z těžkého průmyslu na lehký průmysl s následnou digitalizací se skladba a počty obyvatel v jednotlivých lokalitách můžou výrazně měnit, a tím dochází k jejich přirozenému vyrovnávání. Kde byl dříve stavební deficit, dnes počty obyvatel rostou nebo se udržují na stejné výši, naopak v původně uměle vytvořených sídlech populační křivka zase klesá.

Jaký je správný směr urbanistického rozvoje? Domnívám se, že to není jen další zabírání cenné orné půdy pro nové parcely na vnější hranici města (tzv. suburbanizace). Měli bychom sledovat moderní trendy a zaměřit se na nové využití stávajícího území v rámci intravilánu, tedy zastavěného území města či obce. To znamená těžit z již vybudované infrastruktury a zastavovat proluky, rozšiřovat stávající budovy, případně odstraňovat nevyhovující stavby a nahrazovat je novými.

Chceme-li město vstřícné a přátelské ke všem jeho obyvatelům, návštěvníkům, podnikatelům či investorům, měli bychom se snažit využít a maximálně zhodnotit především své stávající prostředí a rozvíjet se co možná nejvíce v současných hranicích města a zabránit tak negativům spojeným se suburbanizací.“ , uvádí Ing. arch. Petr M. Hykel, Ph.D.

Pohledem občanů

V Darkovičkách se i přes dostatečnou plochu určenou k zástavbě územním plánem potýkáme kvůli trvání města na územních studiích paradoxně s nedostatkem stavebních pozemků.“ , říká Ing. Tomáš Matýsek.

Město Hlučín má velký potenciál. Doufejme, že současná klesající křivka populace pouze kopíruje kroky současné generace politiků v podobě umělého škrcení územního rozvoje a dalších restriktivních opatření. Jako město máme skvělou logistickou polohu, úžasné sportovně-rekreační prostory, rozmanitou krajinu a také stálou poptávku po bydlení. Snad zájem o nemovitosti v našem městě neopadne. Další obce na Hlučínsku jsou totiž taktéž krásné.“ , shrnuje dané téma Ing. Rostislav Matuška, MBA.

Hlučínské fórum
Hlučíňáci
Nad Vaňurkou
Stromy pro náměstí
Žít s krajinou
Lesotriko
SK mažoretky Paprsky Hlučín
Piráti na cestách
Štěrkovna RUN
Rostislav Matuška

Zdroj: Český statistický úřad