Report z akce Hlučínskem na kole

„Díky všem, kteří dorazili v sobotu 27.6.2020 na akci s názvem Hlučínskem na kole. U řeky jsem nás nakonec napočítal 37 cyklistů, někteří se pak vydali vlastní cestou a jiní zase dorazili později až do cile. Díky i těm, kteří přišli večer a udržovali s námi oheň až do půlnoci, kdy jsme tak tak utekli bouřce. Za svitu měsíce se hrálo na brumlu a při večerním tichu šlo společně s praskáním ohně slyšet i protékající vodu v místech, kde plánujeme založit tůň. Za pár let tam možná uslyšíme i žáby.

Jsem rád, že si udělali čas i lidé, jako např. Tomáš Mates Matýsek, se kterým společně bojujeme za obnovu historických cest, nebo také Martin Tomášek, místostarosta Ostravy-Poruby a od podzimu možná náš nový senátor. Léto zakončíme v podobném stylu. Cíl bude stejný, trasa však bude od poloviny trochu niným směrem. Cíl však bude stejný.“
, uvádí organizátor akce Ing. Rostislav Matuška, MBA.

aHlučínskem na kole

Pohledem místostarosty Ostravy-Poruby
Od štěrkovny podél Opavy přes Kozmické ptačí louky, lesní studánku Juliánka k bunkrům 21 a 22. Po prohlídce a občerstvení dorazily zlomky pelotonu do místa skrytého mezi poli, kterému se říká Nad Vaňurkou a rozkládá se na dohled od Darkoviček. Tam jsme si mohli v klidu popovídat o plánech na obnovu zmizelých polních cest, pestrého a k přírodě šetrného hospodaření i přirozených sousedských vztahů.

Celá naše pouť byla ve znamení vody. Kvůli její přemíře jsme museli měnit trasu, i tak jsme ale místy projížděli blátem a kalužemi, jen zdálky jsme pozdravili ptačí pozorovatelnu, zjistili, že pramen Juliánky bohužel vyschl (z trubky umístěné o pár metrů níže voda vytékala), a naopak že jeden z bunkrů byl při průtrži mračen zaplaven vodou. V melioračním potrubí na poli jsme potom mohli vidět, jak je voda z míst, kde je jí třeba, odváděna tam, kde může působit škody. Při návratu do Poruby mi kapky deště významně poklepávaly na ramena, jakoby říkaly: Nezdržuj se, něco opět chystáme!

Děkuji organizátorům akce, Rostislav Matuška a Tomáš Mates Matýsek, za pozvání a těším se na věci příští.
„, srhnuje akci Martin Tomášek, porubský místostarosta a kandidát do Senátu.