Obchvat Prajzské I/56 – Jak to doopravdy je?

Vyjádření poslanců ve věci šíření příspěvků ohledně tzv. „Obchvatu Prajzské – silnice I/56″.

Dne 29.9.2020 se prostřednictvím sociálních sítí začaly šířit příspěvky, který oznamovaly zamítnutí obchvatu silnice I/56. Jak to doopravdy je? Přinášíme Vám souhrn důležitých informací k danému tématu.

Facebooková stránka Prajzská Republika v prvotním vyjádření uvedla, že byly strany ANO, KSČM, SPD a Piráti proti. Následně příspěvek správně upravili tak, že se někteří zdrželi (více ZDE). Jako zdroj označili Herberta Paveru. Ten na své Facebookové stránce uvedl, že Poslanci ANO, KSČM, SPD a Pirátů zamázli jeho návrh, aby důležité silnice I/11 a I/56 z Opavy do Ostravy patřily mezi prioritní stavby (viz přiložený obrázek). Obrázek vložen Herbertem Paverou je doplněn textem „Zadavatel/zpracovatel: ODS s podporou TOP09“ (více ZDE). Příspěvky vyvolaly celou řadu reakcí a začaly se šířit i mezi kandidujícími politiky do Krajských voleb, kteří si z toho pár dní před volbami dělají kampaň. Celá věc má ale háček, což dokazují i reakce napříč politickým spektrem, které po zveřejnění získávají pozitivní reakce. V článku Vám přinášíme zaslané vyjádření poslanců za ANO a Piráty, včetně vyjádření několika dalších osob.


Problematický příspěvek z dílny ODS s podporou TOP09
Odkaz na příspěvek: ZDE

Vyjádření místostarosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Pane Pavera, tohle je pod Vaší úroveň. Buď se v problematice nevyznáte a nebo účelově lžete. Nevím co je horší, každopádně díky za reklamu na Vašem profilu. Zákon č. 416/2009 Sb. sledujeme u Pirátů od vstupu do sněmovny, aktivně se zapojujeme a kdo se o dopravu u Pirátů zajímá, toho touhle primitivní lží těžko zmanipulujete 😉 Ondřej Polanský Vás tady prakticky rozstřílel argumenty (viz níže, poznámka redakce) a Vy nejste schopen do teď reagovat.„, komentuje Ing. David Witosz – místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.


Vyjádření poslance za ANO:

„Ten seznam silnic, který předložil senát neřeší vůbec nic, protože verze zákona ze sněmovny obsahuje institut tvz. „Velké Držby“ (někdy se uvádí tvz. Polská cesta), který již sám od sebe řeší tyto komunikace, protože je uplatnitelný na silnice první třídy a dálnice. Všechny. (nezáleží na žádném seznamu). Navíc senátní návrh obsahoval chybu v podobě koeficientu pro výkupy a to 2, proti čemuž v rámci projednávání ve sněmovní hospodářském výboru vystupovali hlavně poslanci za ODS.“, uvedl Ing. Josef Bělica, MBA – poslanec.

Vyjádření Poslanců za Piráty (reakce na Herberta Paveru):

„Pane senátore, ten zákon nelze nahlížet jen perspektivou jedné významné lokální silnice. Obsahuje ohromné množství ustanovení, viz zvýrazněný text na obrázku. Nikdo mi například nedokázal vysvětlit, proč zrovna tyhle teze musíme vkládat do zákona. Nota bene pokud jde o soukromou infrastrukturu sloužící ke komerčním účelům… A co dělat v případě, že nejsou k dispozici odpovědi na tak závažné otázky…?
Zkrátka ten zákon je špatný, nebezpečný a v několika aspektech na hraně ústavnosti. Místo vyšší rychlosti výstavby spíše jen zjednodušuje život velkým stavebním firmám, což jsou dvě rozdílné věci. Ty konkrétní stavby do něj se nedostávají na základě nějakého odborného klíče, ale podle toho jak kdo moc křičí (počítám že třeba právě tu přílohu navíc každým okamžikem zruší ústavní soud). Šílenost s názvem fikce souhlasu zase umožní zbavit se politické odpovědnosti za nežádoucí rozhodnutí prostým uplynutím lhůty, developer si bude moci vybírat stavební úřad, na který si půjde pro stavební povolení, a takových perliček je tam hromada. Ale ať nemluvím jen já, zde je citace stanoviska předsedy nejvyššího správního soudu, který pak všechny problémy plynoucí ze špatné legislativy musí řešit: „…Jde tak o další z řady zásahů, přinášejících, ne-li už přímo chaos, tak přinejmenším prohloubení právní nejistoty, pokud jde o výklad a aplikaci měněných či nově zaváděných institutů, stejně jako riziko nedůslednosti provedených změn a z toho plynoucích rozporností a dalších výkladových problémů… Z návrhu nevyplývá, že by podkladem pro navrhované změny byla zevrubná analýza příčin délky a komplikovanosti plánovacích a povolovacích procesů. I ze zkušeností správních soudů je přitom zřejmé, že kromě důsledného uplatňování práv dotčenými osobami k těmto příčinám patří také zdlouhavá a nedostatečná příprava záměrů, nedostatečný respekt k regulativům využití území včetně dotčených veřejných zájmů a práv dotčených osob, včetně vlastníků, a v neposlední řadě mnohdy nízká kvalita výkonu veřejné správy. Ve vztahu k těmto příčinám však navrhovaná změna právní úpravy nepřináší žádná řešení. Jak Nejvyšší správní soud při podobných příležitostech opakovaně upozorňuje, programové usnadňování situace stavebníkům a jiným žadatelům (dosahované nezřídka právě na úkor dotčených veřejných zájmů a práv ostatních dotčených osob) se v konečném důsledku může projevit kontraproduktivně. Pokud se totiž problémy stavebních a jiných záměrů nevyřeší v řádně vedených procesech před správními orgány, tím častěji jejich rozhodnutí a další opatření neobstojí v soudním přezkumu. Stavebníci se pak (často marně) domáhají práv nabytých v dobré víře.“
, uvádí Ing. Ondřej Polanský – poslanec, a doplňuje obrázkem + videem z PS.

Vážený pane starosto/senátore,

v rámci populární snahy urychlit výstavbu dopravní/energetické/vodní infrastruktury tato novela omezuje práva občanů a obcí v povolovacích řízeních, které s výstavbou infrastruktury nesouvisí. Ministerstvo dopravy ani poslanci či senátoři kteří pro novelu zvedli ruku nevědí, proč výstavba silnic a železnic vázne (neexistuje žádná podrobnější analýza), a tak experimentují na tom co právní stát snese. Výsledkem další vlny změn reprezentovanou touto novelou (není to pouze novelizace zákona 416/2009) bude chaos na úřadech, právní nejistota žadatelů o povolení i dotčených obcí a vlastníků. Mnohé změny se navíc netýkají jen veřejných staveb, ale i mnoha soukromých projektů.


Hlasování ani u jedné předložené verze nebyla o této silnici. U tohoto zákona jako celku bylo stanovisko moje i Pirátů konzistentní již při schvalování zákona ve sněmovně, tedy proti. Celá tato novela je špatná sama o sobě, protože je zde několik bodů, které jsou dost pravděpodobně v rozporu s ústavním pořádkem. Moje rozhodnutí hlasovat proti bylo nezávisle na tom, jaká silnice je v příloze přidávána. S přílohou zákona se bohužel stalo to, na co jsme upozorňovali již na začátku.
Stalo se z toho politikum, kde si každý doplňuje silnice/vedení elektrické energie/plynovody/parovody/Jaderné elektrárny/přehrady a vlastně cokoliv co poslance/senátora napadne, podle toho, koho potřebujete získat, aby jste měl většinu. Ti co upozorňují na to, že je to celé špatně a povede to pouze k chaosu budou označováni za ty, kteří brání výstavbě.

Dám příklad pro lepší pochopení toho co ten zákon znamená a zkusím to přeneseně zasadit na obec. Zkuste si představit situaci, že v obci potřebují lidé opravit/postavit 5 domů. Zastupitelstvo vydá vyhlášku, v rámci které bez jakéhokoliv hlubšího odůvodnění rozhodnete o tom, že majitel pozemku vlevo a dva majitelé pozemků vpravo můžou stavět volněji a nemusí dodržovat všechny zákonné postupy. Ti dva uprostřed však musí dodržet striktně zákon, i když jde vlastně o stejné stavby. Jak je vidět na příkladu, tak se tím vytvořila jasně diskriminační situace, kdy si před zákonem nejsou všichni rovni. A tento zákon je ještě horší, protože vy v rámci té vyhlášky ještě stanovíte, že ti tři privilegovaní mohou kvůli přístupu na pozemky narušovat soukromé vlastnictví, bez toho, že by museli opětovně dodržovat zákonem stanovené postupy. Ty dva další musí zákon samozřejmě dodržet.

Jeden z poslanců, který předložil pozměňovací návrh, který dostal tento zákon pravděpodobně již za hranu ústavnosti sice tvrdil, že je to na hraně, ale vše se tím úžasně urychlí. Bohužel k tomu neexistují relevantní data, protože se ministerstvo s podrobnou analýzou vůbec neobtěžovalo, navíc to povede k velmi tvrdému narušování soukromého vlastnictví i ve prospěch soukromých společností!!!

Dosud jsme neviděli žádné pořádné vyhodnocení minulé novely ze strany Správy železnic a ŘSD. A byli jsme ujišťováni, jak je to boží, jak se začne stavět, jak se to pohne. Dva roky jsou pryč, máme tady novou novelu a kde máme vyhodnocení? Nemáme.

Silácká slova, že když jsme dnes schválili sněmovní verzi, hned se budou stavět desítky kilometrů, nebudou reálná. A nezakrývejme, že největší státní investoři mají velké rezervy ve své činnosti. A není to dáno legislativou.

Přihodím další třešničku. Návrh zavádí u vyjmenovaných staveb zjednodušenou projektovou dokumentaci pro velké stavby. Odcitujme si co se píše ve stanovisku Legislativní rady vlády k tomuto nástroji „čím méně podrobná taková dokumentace bude, tím těžší může být posoudit, zda a jak bude v případě dané stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů (…) ověřování souladu stavby s příslušnými právními předpisy proběhne až v rámci kolaudačního řízení, a stavebník tak ponese riziko, že pokud by stavba nebyla provedena v souladu s příslušnými právními předpisy, nebude zkolaudována a nebude tedy možné ji užívat. Pokud se ve prospěch zjednodušené varianty dokumentace argumentuje úsporou finančních prostředků, potom stav, kdy by nebylo možné užívat stavbu, na kterou byly vynaloženy náklady v řádu miliard Kč, je ještě mnohem horší.“

V novele je i několik pozitivních věcí, avšak takových bomb jako jsem popsal výše je tam víc. Když jsem kandidoval do poslanecké sněmovny, tak jsem tam šel s tím, že nebudu hlasovat pro věci, které jsou proti mému přesvědčení, i v případě, že by to bylo nepopulární.“
, uvádí Ing. Lukáš Černohorský – poslanec.

Reakce občanů města Hlučína

Příspěvek Herberta Pavery sdíleli s ohledem na blížící se volby i někteří kandidáti do zastupitelstva Moravskoslezského kraje, např. starosta města Hlučína Mgr. Pavel Paschek, který přitom před pár lety sám svým podpisem stvrdil prodej městských pozemků církvi, přestože jsou dle Územního plánu města Hlučína dotčeny plánovaným obchvatem, za což je opozicí silně kritizován. Odkaz na mapu popisující uvedenou situaci: ZDE

Přesdílený příspěvek starosty města Hlučína


„Prodat komukoliv za jakýchkoliv okolností městský pozemek, jehož část je dle Územního plánu města Hlučína dotčena plánovaným obchvatem, je naprosto nepřijatelné. Veřejně pak na zastupitelstvu města Hlučína občanům sdělit, že kandidovat do Krajskýchj voleb nebude a následně po několika týdnech přijít s prohlášením, že se o post Krajského zastupitele ucházet bude a obchvat je jeho prioritou, je směšné. Bohužel již našemu starostovi města Hlučína nelze v ničem věřit. Jeho snaha ovlivnit lidi pár dní před volbami pouze vypovídá o jeho absolutní neznalosti dané problematiky.“, reagoval Ing. Rostislav Matuška, MBA.

„Jsem v politice již řadu let a je zajímavé, jak se prezentují protihráči starosta Mgr. Pavel Paschek, senátoři Mgr. Herbert Pavera a plk. Ing. Zdeněk Nytra. Očekávala bych jinou reakci, a to minimálně zájem o spolupráci, neboť nám jde všem o stejnou věc. Dnes už vím, že jsou to jedinci, kteří zuby nehty řeší jen své zájmy a udělají pro své blaho cokoliv! Ti, kteří dané problematice rozumí, pochopili, o co jde. Jenže ne všichni umí vnímat procesy o jejich tvorbě a vývoji. Jeden politik mi dnes řekl, že nemám podceňovat voliče, ale chápu, jak je těžké se ve všem vyznat. Proto bych vás všechny, kteří budete číst tyto řádky, chtěla vyzvat k zamyšlení, proč zmínění politici nabádají občany Hlučínska 3 dny před volbami, aby nevolili politické subjekty ANO, Piráty, SPD aj. Toto pokládám minimálně za nefér hru, jenže v politice je možné všechno. Přeji voličům příjemný volební den a šťastnou ruku při výběru strany. Vždyť je to o nás všech, ne o jedincích. Výrok starosty města Hlučína je šířením poplašné zprávy před volbami. Obchvaty budou. My neslibujeme, my realizujeme!“, shrnuje dané téma Mgr. Petra Tesková.