Poblíž Hlučína vznikne nové odpočinkové místo

Příroda na Hlučínsku bude zase o něco bohatší. Jeden z pozemků v blízkosti cyklostezky areálu opevnění Hlučínska se totiž dočká proměny. Ke koupi strategicky zajímavé lokality se rozhodli dva Hlučíňáci. Jejich záměrem je dané území zvelebit a zpřístupnit lidem.

Stromy, biopásy, tůň, posezení, ale třeba také vyhlídkový bod, malý vinohrad nebo jedinečná monitorovací stanice. To jsou některé ze zajímavostí, které by měly lokalitu zvanou Vaňurka postupně obohatit.

Pole o rozloze 2 527m2 zaujalo Rostislava Matušku a Tomáše Matýska začátkem roku 2019. Důvodů ke koupi bylo hned několik. Tím nejvýznamnějším je samotná lokalita. Pozemek se nachází poblíž cyklostezky areálu opevnění Hlučínska a sousedí s obecními pozemky, kudy vedly historické polní cesty. Od zmíněné cyklostezky nebo pěchotního srubu Jaroš se pozemek nachází přibližně 150 metrů.

Když mě Tomáš na začátku roku 2019 kontaktoval, zda bych měl zájem udělat něco pro přírodu na Hlučínsku, po zjištění lokality jsem prakticky okamžitě začal s projektováním a během pár dní měl hotový náčrt, jak by se mohla daná lokalita proměnit. Jednání s původním majitelem o ceně a dalších náležitostech, jako např. zda má někdo pozemek v pronájmu apod., následovalo až později v březnu.“, vzpomíná s úsměvem Rostislav Matuška.

Cyklostezka
Cyklostezka podél historického opevnění v Darkovicích

Že je dané místo ideální příležitostí k proměně uvádí také druhý ze spoluvlastníků Tomáš Matýsek, který je na Hlučínsku známý svými aktivitami ohledně obnovy historických cest a výsadbou stromů.
Na části pozemku se celoročně drží voda, což vybízí k založení tůně. Dále vysadíme plodonosné domácí i divoké dřeviny. Třešně, hrušky, jablka, ale také keře jako rybízy, šípky, hlohy apod. Umím si tam představit i malý vinohrad.“, dodává Tomáš Matýsek.

Pozemek by se měl začít proměňovat na jaře letošního roku. Zahájit práce už v roce 2019 nebylo z důvodu nájemních vztahů možné. „K pozemku bylo vázáno nájemní právo s trváním do konce roku 2020. Po jednání s nájemcem jsme však dospěli k dohodě a nájem ukončili ke konci roku 2019. Díky tomu můžeme začít prakticky hned, jak to bude technicky a s ohledem na počasí možné.“, dodává Matuška. Začít chtějí výsadbou dřevin a vysetím biopásů. „Zemědělské pozemky bývají často nešetrně využívány, mnohdy až devastovány. Budeme hospodařit šetrně a udržitelně, ne konvenčně pro zisk.“, shrnuje Matýsek.

Na otázku, zda chtějí stejně jako samotný nákup pozemku i všechny práce s tím spojené financovat sami, mají jasnou odpověď: „Rádi k revitalizaci přizveme veřejnost a místní spolky. Obec Darkovice, v jejíž katastrálním území pozemek leží, na tom může jen získat a míra jejich zapojení bude záležet čistě na nich samotných. Pokud se ptáte na možnost získání dotačních titulů apod., bude vždy záležet na konkrétní situaci. Než být ale limitovaní nějakými nesmyslnými dotačními podmínkami, raději to postupně uděláme úplně sami.“, uzavírá Matuška.

Kdy by se mohli lidé dočkat posezení s výhledem na Darkovičky a dalších zajímavých nápadů, bychom se měli dozvědět v průběhu roku.