Skupina Hlučíňáků vytváří domečky pro hmyz

Domečky pro hmyz nebo také hmyzí hotely začínají obklopovat naše město. Skupina Hlučíňáků pod hlavičkou Rostislava Matušky vytváří a následně ve městě umisťuje útočiště pro včely samotářky, čmeláky a další hmyz, jako například užitečné zlatěnky. Výrobu domečků zajišťují sami na vlastní náklady a bez podpory města Hlučína.

„Důvodů, proč vybudovat hmyzí hotel nebo také hmyzí domek, je více, než by se zdálo. Od dobrého pocitu a duševní potěchy nás samotných z toho, že napomáháme „snadnějšímu“ životu hmyzích obyvatel našich zahrad a přilehlého okolí, až po zvyšování lokální druhové pestrosti bezobratlých a zachování biologické rozmanitosti.“, uvádí Mgr. Jana Fehérová.

„Když jsme zjistili, že město Hlučín nadále hojně využívá chemické postřiky, a to i na plochy, kde následně vytváří květnaté louky, nápad s domečky pro hmyz přišel prakticky okamžitě. Po výrobě a následné distribuci štítů, respirátorů a dalších pomůcek zdarma v rámci nouzového stavu jsme někteří z nás již neměli plně využité 3D tiskárny, a tak jsme přešli k výrobě nejen domečků pro hmyz, ale také ptačích budek a krmítek. Díky vhodnému materiálu (20% dřevo, 80% kukuřičný škrob) ve spojení s trávou, bambusy a dalšími vhodnými doplňky můžeme pozorovat, že je domeček pro hmyz během několika hodin osídlen i uprostřed sídliště. Momentálně jsme jich ve městě umístili 9 kusů, dalších 21 přibude v následujících dnech. Výroba domečku stojí pár korun a zabere několik minut, v případě 3D tisku pak několik hodin (dle velikosti atp). Výhodou je, že domeček pro hmyz může mít libovolný vzhled a s trochou zručnosti jej doma vytvoří každý i bez nutnosti vlastnit 3D tiskárnu.“, uvádí iniciátor nápadu a výrobce domečků Ing. Rostislav Matuška, MBA.

A jaká je vlastně úloha takového domečku pro hmyz?

Domeček pro hmyz 1

Mgr. Jana Fehérová

„Podstatou budování hmyzích domků je nabídnout včelám samotářkám, čmelákům a dalšímu hmyzu vhodné úkryty a hnízdiště, kterých vinou člověka ubývá hlavně díky absenci „přirozeného nepořádku“ v krajině, jako jsou neuklizené hromádky listí, ponechané tlející kmeny, nesečené trávníky apod. Holt naše zahrady a okolí je nepřátelsky uhlazené. Cílem je podpora druhové pestrosti v urbanizované krajině. Obsadit a kolonizovat hmyzí domek mohou včely samotářky, které se podílejí na cenném a často podceňovaném opylování pěstovaných rostlin, čmeláci, samotářské vosy nebo zlatěnky, které během larválního stádia zahubí larvou 150–600 mšic, a to za pouhé 2 týdny, nepohrdnou roztoči, třásněnkami či vajíčky larev mandelinek bramborových. Dále pak také slunéčkovití (larvy berušek požírají mšice) nebo škvoři (živí se hlavně odumřelými částmi rostlin a drobnějším hmyzem). A nebojte se, škvoři opravdu nelezou lidem do ucha, minimálně ne dobrovolně či plánovaně.“

Domeček pro hmyz 2

Ing. Tomáš Matýsek

„Hmyz je velice důležitou složkou života na zemi. Podílí se na mnoha procesech v přírodě. To nejpřínosnější je jistě opylování, to nejotravnější štípáni. Zaslouží si i přesto naši pozornost a některé druhy zejména ochranu.“

Domeček pro hmyz 5

Pohledem místostarosty Ostravy-Poruby

„Kdyby nebylo krvesavců a molů, stanu se nejspíš buddhistou…

Chápu, že většina z nás hledá v hmyzu zalíbení jen těžko, neboť se s ním nechce dělit o potravu, bojí se jeho stravovacích návyků nebo obranných reflexů. Ať chceme nebo ne, pokud má svět správně fungovat, bez něj to nepůjde.

Dětské příběhy Ondřeje Sekory nebo dospělácká hra bratří Čapků Ze života hmyzu v nás zanechaly pramálo respektu. Možná právě proto, že hmyz výrazně polidšťují, zatímco on se na naší dece, ve spíži nebo přisátý kdekoliv na těle chová zcela iracionálně a sebedůraznější domluvy na něj neplatí.

Milovat hmyz může pouze ten, kdo poznal jeho krásu nebo uznal jeho místo v ekosystému. Mně otevřel oči náš syn coby vášnivý chovatel brouků. Snad i proto jsem nedávno usiloval o záchranu kmene uschlé lípy pod porubským kostelem sv. Mikuláše, která se díky tomu promění v přirozené broukoviště, proto jsem se před několika dny při sekání na ptačích loukách úzkostlivě vyhýbal krvavci totenu, aby se měl ohrožený modrásek bahenní čím nacpávat.“, srhnuje Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., porubský místostarosta a kandidát do Senátu.

Domeček pro hmyz 3


Hlučínské fórum
Hlučíňáci
Příroda na Hlučínsku
Nad Vaňurkou
Stromy pro náměstí
Příroda na Hlučínsku
Žít s krajinou
Lesotriko
SK mažoretky Paprsky Hlučín
Piráti na cestách
Štěrkovna RUN
Martin Tomášek
Rostislav Matuška